Adjetivos con terminación 'ic'

Adjectives ending in 'ic'

academic (akadémik) - académico
acoustic (akústik) - acústico
acrylic (akrílik) - acrílico
aeronautic (earonótik) - aeronáutico

agnostic (agnóstik) - agnóstico
alcoholic (alkojólik) - alcohólico
allergic (alérdchik) - alérgico
altruistic (altruístik) - altruista

anabolic (anabólik) - anabólico
anaemic (anímik) - anémico
anaerobic (aneróubik) - anaerobio
analgesic (analdchísik) - analgésico

analytic (analítik) - analítico
anaphoric (anafórik) - anafórico
anarchistic (anarkístik) - anarquista
anesthetic (aneszétic) - anestésico

antibiotic (antibaiótik) - antibiótico
antiseptic (antiséptik) - antiséptico
aquatic (akuátik) - acuático
archaic (arkéik) - arcaico

asthmatic (asmátik) - asmático
atomic (atómik) - atómico
authentic (ozéntik) - auténtico
automatic (otomátik) - automático

ballistic (balístik) - balístico
barbaric (barbárik) - barbárico
basic (béisik) - básico
bombastic (bombástik) - pomposo

bubonic (biubónik) - bubónico
bulimic (bulímik) - bulímico
bureaucratic (biurokrátik) - burocrático
caustic (kóstik) - cáustico

chronic (krónik) - crónico
civic (sívik) - cívico
classic (klásik) - clásico
comic (kómik) - cómico

cosmic (kósmik) - cósmico
cryptic (kríptik) - enigmático
cubic (kiúbik) - cúbico
cynic (sínik) - cínico

democratic (demokrátik) - democrático
diabetic (daiabétik) - diabético
diplomatic (diplomátik) - diplomático
domestic (doméstik) - doméstico

dramatic (dramátik) - dramático
drastic (drástik) - drástico
dynamic (dainámik) - dinámico
eccentric (ekséntrik) - excéntrico

economic (ekonómik) - económico
ecstatic (ikstátik) - extasiado
electronic (ilektrónik) - electrónico
energetic (enerdchétik) - enérgico

epic (épik) - épico
erotic (irótik) - erótico
erratic (irrátik) - errático
esthetic (eszétik) - estético

ethnic (éznik) - étnico
exotic (igzótik) - exótico
fanatic (fanátik) - fanático
fantastic (fantástik) - fantástico

geometric (dchiométrik) - geométrio
geriatric (dcheriátrik) - geriátrico
hydraulic (aidrólik) - hidráulico
idealistic (aidialístik) - idealista

idiomatic (idiomátik) - idiomático
idiotic (idiótik) - idiota
impressionistic (impreshonístik) - impresionista
intrinsic (intrínsik) - intrínseco

islamic (islámik) - islámico
italic (aitálik) - cursiva
linguistic (linwistik) - lingüístico
logic (lódchik) - lógica

magic (mádchik) - mágico
mystic (místik) - místico
optimistic (optimístik) - optimista
orthopedic (orzoupíidik) - ortopédico

pessimistic (pesimístik) - pesimista
phlegmatic (flegmátik) - flemático
phobic (fóubik) - phobic
poetic (pouétik) - poético

polytechnic (politéknik) - politécnico
prehistoric (prihistórik) - prehistórico
psychiatric (saikiátrik) - psiquiátrico
public (páblik) - público

rustic (rástik) - rústico
scientific (saientífik) - científico
supersonic (supersónik) - supersónico
sympathetic (simpazétik) - comprensivo

systematic (sistemátik) - sistemático
tragic (trádchik) - trágico
unrealistic (unrialístik) - poco realista