Adjetivos con terminación 'like'

Adjectives ending in 'like'

alike (aláik) - similar
childlike (tcháildlaik) - infantil
ladylike (léidilaik) - elegante
lifelike (láiflaik) - realista

warlike (wórlaik) - bélico