Sustantivos con terminación ‘meter’

Nouns ending in ‘meter’

altimeter (altímeter) - altímetro
barometer (barómiter) - barómetro
centimeter (séntimiter) - centímetro
chronometer (kronómiter) - cronómetro

diameter (daiámiter) - diámetro
kilometer (kilómiter) - kilómetro
millimeter (mílimiter) - milímetro
odometer (odómiter) - odómetro

parameter (parámiter) - parámetro
perimeter (perímiter) - perímetro
thermometer (zeemómiter) - termómetro