Sustantivos con terminación ‘ocracy’

Nouns ending in ‘ocracy’

aristocracy (aristókrasi) - aristocracia
autocracy (otócrasi) - autocracia
bureaucracy (biuorócrasi) - burocracia
democracy (dimócrasi) - democracia

theocracy (ziócrasi) - teocracia