Sustantivos con terminación ‘phone’

Nouns ending in ‘phone’

cellphone (sélfoun) - teléfono celular
megaphone (mégafoun) - megáfono
microphone (máikrofoun) - micrófono
saxophone (sáxofoun) - saxofón

telephone (télefoun) - teléfono