Sustantivos con terminación ‘scope’

Nouns ending in ‘scope’

gyroscope (dcháiroskoup) - giroscopio
horoscope (hóroskoup) - horóscopo
kaleidoscope (kaláidoskoup) - calidoscopio
microscope (máikroskoup) - microscopio

periscope (périskoup) - periscopio
stethoscope (stézoskoup) - estetoscopio
telescope (téleskoup) - telescopio