Lista de verbos regulares - Letra XYZ

List of regular verbs - Letter XYZ

x-ray (éksrei) - tomar una radiografía
yank (iánk) - jalar
yap (iáp) - charlar, ladrar
yarn (iórn) - contar historias yawn (ión) - bostezar
yearn (iérn) - anhelar
yell (iél) - gritar
yelp (iélp) - gritar, chillar yield (yíld) - producir, ceder
yowl (ióul) - aullar
zip (dsip) - cerrar la cremallera
zoom (dsum) - acercar, zumbar