Verbos regulares con terminación 'ease'

Regular verbs ending in 'ease'

appease (apíis) - apaciguar
cease (síis) - cesar
decrease (dikríis) - disminuir
ease (íis) - aliviar/facilitar

increase (inkríis) - aumentar
please (plíis) - complacer
release (rilíis) - liberar
tease (tíis) - burlarse de