Verbos regulares con terminación 'fer'

Regular verbs ending in 'fer'

confer (kanféer) - otorgar
defer (diféer) - posponer
differ (dífer) - diferir, ser distinto
infer (inféer) - deducir

offer (ófer) - ofrecer
pilfer (pílfer) - hurtar
prefer (priféer) - preferir
refer (riféer) - referir

suffer (sáfer) - sufrir
transfer (tránsfer) - transferir