Verbos regulares con terminación 'ore'

Regular verbs ending in 'ore'

adore (adór) - adorar
deplore (diplór) - deplorar
explore (iksplór) - explorar
ignore (ignór) - ignorar

implore (implór) - implorar
restore (restór) - restaurar